loading...
دانلود فایل | دانلود ها | پی سی دانلود | سرزمین دانلود

دانلود جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

تیم مدیریتی هایپرتمپ بازدید : 41 شنبه 10 تیر 1396 نظرات (0)

فایلی که اینک در هایپر فایل قرار دادیم ، فایلی است که دانلود جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی      می باشد امیدواریم این مجموعه سوالات  برای شما مفید واقع شود

 

 

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

 

فصل اول: فیزیولوژی گیاهی و رابطه آن با سایر علوم 

وقتی از فیزیولوژی گیاهی صحبت میشود هدف عمـده، آشـنایی بـا نحـوه عمـل گیاهـان از طریـق شـناخت سـاختار و 
فرایندهای شیمیایی داخلی آنها و کاربرد آن در علوم کشاورزی است. کشاورزی در دنیای امروزدر برگیرنده یـک سـری از 
فن آوریهای پیچیده است، بعنوان مثال، کشت و کار گیاه در زمان مناسـب، اسـتفاده از ماشـین آلات پیشـرفته، انتخـاب 
واریتههای مناسب، کاربرد مواد شیمیایی برای کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریها و در بعضی حالات تغییر الگوی رشـد 
گیاهان را میتوان نام برد. علاوه بر این توجه بشر به کیفیت تغذیه و علاقه تولید کننـده بـه کـاهش هزینـههـای تولیـد، 
مدیریت تولید را به سمت شناخت هر چه بیشتر ساختار و رفتار گیاه به منظور کنترل عکس العمل گیاهان سوق میدهد.  
هنگامیکه بذر دارای قوه نامیه در شرایط مناسب کشت گردد، یک سری تغییراتی در آن حاصل مـیشـود. ابتـدا بـذر آب 
جذب نموده و متورم میشود، سپس ریشچه، و ساقچه، در آن ظاهر شده و از رشد آنهـا گیـاه بـذری کـوچکی بـهوجـود 
میآید. نهال کوچک رشد و تبدیل به نهال بالغ میشود.  
پس از طی دوره رشد رویشی، در دوره رشد زایشی گلها ظاهر شده و بعد از انجام عمـل گـرده افشـانی و تلقـیح، میـوه و 
سرانجام بذر بوجود میآید. در این هنگام چرخه زندگی گیاه که از جوانه زدن بذر شروع شـده بـود بـا تولیـد بـذر کامـل 
میگردد. در طی چرخه زندگی گیاه، فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی گوناگونی بهوقوع مـیپیونـدد کـه از مهمتـرین آنهـا 
میتوان به جذب آب و مواد معدنی توسط سیستم ریشه از خاك، تقسیمات سلولی، افزایش حجم و تمایز سلولی، تشکیل 
ریشه، ساقه و برگ، ساخت و انتقال و ذخیره مواد غذایی، وقوع فرایندهای مربوط به تشکیل گل، میوه و بذر اشاره نمود.  
تمام فرایندهایی که درون گیاه بهوقوع میپیوندد مجموعاً پدیدهای را بهوجود میآورد که ما آن را حیات مینامیم. مطالعه 
کلیه فرایندهای حیاتی گیاهان، نحوه عمل اندامها و بافتهای گیاهی تحت عنوان فیزیولوژی گیاهی نامیده میشود.  
اهمیت علم فیزیولوژی گیاهی در کشاورزی 
از عمده فرایندهایی که علم فیزیولوژی گیاه شناسایی و بکارگیری آنها را در کشاورزی مد نظر دارد عبارتند از:  
1- 
فتوسنتز 
فتوسنتز مهمترین فرایند فیزیولوژیکی گیاهان است. در حقیقت نور خورشید بعنوان بزرگترین منبع انرژی موجود جهـان، 
تنها توسط گیاهان سبز قابل استفاده است. امروزه مشخص شده اسـت کـه تولیـدات فتوسـنتزی در گـروه بخصوصـی از 
گیاهان همانند ذرت، نیشکر، و سورگوم درحد بالایی قرار دارد. این گیاهان تحت عنوان کلی گیاهان نامیده میشود.  
اکثر گیاهان دیگر همانند گندم، برنج، دانههای روغنی و گیاهان فیبری دارای مسیر C3 جهت تثبیت CO2 بـرای انجـام 
عمل فتوسنتز هستند.در این گیاهان قسمتی از تولیدات اولیه حاصل از فتوسنتز در اثر تـنفس نـوری مصـرف مـیشـود.  
بنابراین بخش عمدهای از غذای تولید شده 40-50 درصد قبل از انتقال به اندامهای ذخیرهای از بین میرود.  
به عبارت دیگر در گیاهان C4 به دلیل عدم وقوع تنفس نـوری در حـد بـالاتری قـرار دارد. عـلاوه بـر ایـن گیاهـان C4 
سازگاری بهتری در مقابل خشکی، دمای بالا، و شدت نوری دارند. بنابراین کوشش در کاهش میزان تنفس نوری گیاهـان 
یا شناسایی ارقامی با تنفس نوری پائینتر، ضروری به نظر میرسد.  
فصل دوم: گیاهان و موجودات زنده 

گیاه قبل از هر چیز یک موجود زنده است. امروزه موجودات زنده را به پنج سلسـله بـه نـام ویروسـها، باکتریهـا، قارچهـا، 
گیاهان و جانوران تقسیم بندی مینمایند.  
ویروسها موجوداتی هستند که تنها در درون سلول سایر موجودات زنده قادر به ادامه حیات هستند. آنها فاقد پروتوپلاسـم 
و دارای اسیدهای نوکلئیک و پروتئین هستند. از آنجائیکه این موجودات بصورت جدا شده نمـیتواننـد زنـده بماننـد بـه 
همین دلیل آنها را حد واسط موجود زنده و غیر زنده قرار میدهند.  
باکتریها موجودات تک سلولی میکروسـکپی هسـتند و اسـیدهای نوکلئیـک آنهـا بـه نـدرت در درون هسـته قـرار دارد
(
پروکاریوت) بعضی از آنها فتوسنتزی ولی اکثر آنها انرژی خود را از سایر موجودات زنده یا بقایای آنها بهدست میآورنـد.  
از این سلسله میتوان باکتری، جلبک سبز- آبی (سیاتو باکتری) و میکوپلاسماها را نام برد
مجموعه تست 
1- 
ضایعات حاصل از لرزش، خراش و یا ضربه محصول در بسته بندی فرآوردههای باغی میتواند در نتیجه.... 
رخ دهد.  
1) 
پر بودن محصول داخل جعبهها 2) شفاف بودن جعبهها 
3) 
حرکت محصول در داخل جعبهها 4) تهویه نامناسب جعبهها 
2- 
ماده اولیه سنتز اتیلن چه نام دارد؟ 
1) 
تریپتوفان 2) متیونین 3) والین 4) لیستین 
3- 
پرمنگنات باعث کاهش کدامیک از پدیدههای ذیل میگردد تا د رسیدگی موز و آووکـادو در انبـار مـوثر 
افتد؟ 
1) 
تنفس 2) قند 3) اتیلن 4) اسیدهای آلی 
4- 
کدام مورد را پیری میگویند؟ 
Ripening (4 senescence (3 maturation (2 abscision (1 
5- 
کدامیک از عارضههای فیزیولوژیک ذیل به کیفیت ظاهری محصول سیب در انبـار (سـردخانه) صـدمات 
زیادی وارد مینماید؟ 
BREAK DOW,N SCALD (2 BITTER PIT,T WATER CORE (1 
 BITTER PIT,T SCALD (4 BREAK DOW,N WATER CORE (3 
6- 
در اکسیداسیون اسید مالیک طبـق فرمـول (انـرژی + C4H6O5+3O2+4CO2+3H2O) مقـدار کنـد 
تنفسی RQ کدام است؟

 1/6(4 1/33(3 1(2 0/7 (1
پاسخنامه

3-1 

2-2
3-3

3-4 
4-5   

 3-6

Pdfنوع فایل:

  سایز: 5.80mb

 

تعداد صفحه:363

 


دانلود جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
دانلود بهترین فایل های پر کاربر در ایران که توسط گروه هایپرتمپ گرد آوری میشود
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 5177
 • کل نظرات : 42
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 101
 • آی پی دیروز : 284
 • بازدید امروز : 183
 • باردید دیروز : 363
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 1,015
 • بازدید ماه : 8,345
 • بازدید سال : 92,530
 • بازدید کلی : 1,362,757