loading...
دانلود فایل | دانلود ها | پی سی دانلود | سرزمین دانلود
تیم مدیریتی هایپرتمپ بازدید : 140 شنبه 10 تیر 1396 نظرات (0)

فایلی که اینک در هایپر فایل قرار دادیم ، فایلی است که  دانلود جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)      می باشد امیدواریم این مجموعه سوالات  برای شما مفید واقع شود

 

 جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)

 

 

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : آمار توصیفی

کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود:

الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان

محصولات کشاورزی و صنعتی و ... .

ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی.

این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم

پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخصکننـده هـای مرکـزی 3ــ

مشخصکنندههای پراکندگی 4ـ مشخصکننده های نسبی پراکندگی میپردازیم.

مفاهیم اولیه

علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمعآوری اطلاعات اولیـه، دسـته بنـدی دادههـا و تجزیـه و

تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم میشود:

1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمعآوری اطلاعات، دسته

بندی آنها و در انتها نمایش ایـن

دادهها میباشد.

2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات به دست آمده از آمار توصـیفی را مـورد تجزیـه و

تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم میدهند.

جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترك هستند و در یک زمان مشخص یـا

موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری میگوییم.

جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی کـه از

این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معـرف یـک جامعـه

آماری میباشند.

جامعه آماری به دو دسته تقسیم میشود:

1ـ جامعه متناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده میشود. آمار حیاتی (قسمت دوم) «15»

 

2ـ جامعه نامتناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده مـیشـود و خـود بـه دو دسـته:

جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم میشود.

تذکر: اگر جامعهای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف Nنشان میدهیم.

مجموعه دانشجویان رشتههای حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نـوزادانی کـه از ایـن

لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمامی نقاط درون یک

دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد.

تستهای فصل اول

 

1- میزان سود شرکت سهامی بتا در پنج سال گذشته بـر حسـب درصـد فـروش بـه ترتیـب 2 ،3 ،4 ،4 ،3

میباشد. کدام یک از کمیتهای زیر به عنوان شاخص مرکزی وضع سودآوری شرکت را بهتر نشان میدهد؟

3/1 (4 4 (3 3/2 (2 2/5 (1

2- واریانس کدام یک از چهار مجموعهی زیر بیشتر است؟

(4 (3 (2 (1

3- با تغییر مدیریت در یک فروشگاه بزرگ، فروش در سال اول دو برابر سال قبـل، در سـال دوم سـه برابـر

سال اول و در سال سوم چهار برابر سال دوم شده است. به طور متوسط، فروش از آغاز مـدیریت چنـد برابـر

شده است؟

1) بیش از سه برابر 2) سه برابر 3) قدری کمتر از سه برابر 2/5 (4 برابر

4- حقوق پرداختی به کارمندان شرکت آلفا به طور متوسط 15 هزار تومان با انحـراف معیـار 3 هـزار تومـان

است. اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، به ترتیب میانگین و انحرافمعیـار حقـوق پرداختـی

چقدر خواهد شد؟

3/6 و 18 (4 3 و 18 (3 3/6 و 15/3 (2 3 و 15/3 (1

5- جدول مقابل توزیع فراوانی فروش یک شرکت را نشان میدهد. میانگین و انحراف معیار فروش به ترتیـب

چقدر است؟

فروش به هزار تومان تعداد روزها

20 تا کمتر از 10 30

30 تا کمتر از 25 40

40 تا کمتر از 15 50

و 35 (4 7 و 36 (3 5/7 و 36 (2 8/6 و 35 (1پاسخ تشریحی تستهای فصل اول

1- گزینه (4) صحیح است.

چون میزان سود شرکت بر حسب درصد فروش بیان شده است، از میانگین هندسی به عنوان شـاخص مرکـزی اسـتفاده

میکنیم.

 

2- گزینه (3) صحیح است.

چون دامنهی تغییرات (R) در گزینهی (3) بین 1 و 8 میباشد، پس میزان پراکندگی این متغیرها را از سایر مجموعههـا

بیشتر خواهد بود.

3- گزینه (3) صحیح است.

متوسط فروش با میانگین هندسی قابل محاسبه است.

 

4- گزینه (3) صحیح است.

اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، داریم: هزار تومان 15 × %20 = 3بنابر خواص میانگین و انحراف معیـار

داریم:

5- گزینه (3) صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :MB2.35

 

تعداد صفحه:309

 


دانلود جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
دانلود بهترین فایل های پر کاربر در ایران که توسط گروه هایپرتمپ گرد آوری میشود
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 5177
 • کل نظرات : 42
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 155
 • آی پی دیروز : 293
 • بازدید امروز : 237
 • باردید دیروز : 446
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 10
 • بازدید هفته : 3,013
 • بازدید ماه : 21,823
 • بازدید سال : 140,287
 • بازدید کلی : 1,410,514