loading...
دانلود فایل | دانلود ها | پی سی دانلود | سرزمین دانلود
تیم مدیریتی هایپرتمپ بازدید : 70 سه شنبه 06 تیر 1396 نظرات (0)

فایلی که اینک در هایپر فایل قرار دادیم ، فایلی است که  دانلود تحقیق ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس‌ گرا      می باشد امیدواریم این مجموعه سوالات  برای شما مفید واقع شود

 

 در قالب word و در 179 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


مقدمه 
فصل اول:
تعریف معماری سرویس گرا 
مفاهیم اصلی در معماری سرویس گرا 
اصطلاحات رایج در معماری سرویس گرا 
فراهم کننده سرویس 
درخواست کننده سرویس 
موقعیت یاب سرویس 
واسط سرویس 
هم نواسازی و هم خوانی 
UDDI 
WSDL 
SOAP 
یکپارچه سازی سیستم های سازمان و تعامل پذیری بین سازمانی به کمک معماری سرویس گرا
الف- یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی 
ب- یکپارچگی اتوماسیون فرایندها سازمان در قالب هم نواسازی 
ج- تعامل پذیری بین سازمانی .
چرخه حیات معماری سرویس گرا 
مرحله مدل سازی 
مرحله مونتاژ 
مرحله استقرار
مرحله مدیریت 
مرحله حاکمیت و پردازش ها 
خصوصیات اساسی جهت استفاده بهینه از سرویس ها و فواید وضرورت معماری سرویس گرا
قابلیت استفاده مجدد 
اتصال سست سرویس ها 
پنهان سازی پیاده سازی داخلی 
قابلیت ترکیب پذیری 
خودمختاری سرویس ها 
قابلیت شناسایی و کشف 
مزایای معماری سرویس گرا از نگاه کسب و کار 
مزایای معماری سرویس گرا از نگاه فناوری اطلاعات 
مدیریت فرایند کسب و کار 
نگاهی به مدیریت فرایند کسب و کار 
فرایندهای فردی 
فرایندهای فردی نیمه ساخت یافته 
فرایندهای سیستمی ساختارمند 
فرایندهای تثبیت شده 
چرخه حیات مدیریت فرایند کسب و کار 
مرحله طراحی و مدلسازی 
مرحله پیاده سازی و استقرار 
مرحله ارزیابی و مدیریت 
مرحله بهبود و توسعه 
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار BPMS 
خلاصه 

فصل دوم:
بررسی نظریه های مختلف در زمینه ادغام BPM و SOA 
مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا مکمل یکدیگرند 
معرفی چند متدولوژی معماری سرویس گرا و  مدیریت فرایند کسب و کار 
متدولوژی SOAD (IBM Service Oriented Analysis and Design) 
تشریح فرایند SOAD 
گام 1-  شناسایی و تعریف سرویس ها 
گام 2-  طبقه بندی و ترکیب سرویس ها 
گام 3- مدل کردن جنبه های سرویس ها 
متدولوژی SOMA  (IBM Service Oriented Modeling and Architecture) 
لایه سیستم های عملیاتی (Operational System) 
لایه مولفه های سازمانی (Enterprise Components Layer) 
لایه سرویس (service Layer) 
لایه فرایند حرفه  (Business Process Composition or Choreograph Layer) 
لایه نمایش (Access or Presentation Layer) 
لایه جامعیت (Integration Layer) ..لایه کیفیت خدمات (QoS Layer) 
تشریح فرایند SOMA 
فاز مدلسازی کسب و کار و دگرگونی  (Business Modeling and Transformation Phase) 
فاز مدیریت راه حل ها (Solutions Management Phase) 
فاز شناسایی سرویس ها ( Service Identification Phase) 
فاز تعریف سرویس ها (Service Realization Phase) 
فاز پیاده سازی، استقرار ، نظارت و نگهداری سرویس ها (Implementation and Deployment Monitoring and Management Phase 
سایر متدولوژی ها سرویس گرا 
متدولوژی SOAF (Service Oriented Architecture Framework ) 
متدولوژی RQ ( SOA Repeatable Quality) 
متدولوژی Steve Jones Service Architecture 
متدولوژی Papazoglou ..
متدولوژی BPMN to BPEL 
معرفی چهارچوب ها، استراتژی ها ، تکنولوژی ها و پلتفرم ها در زمینه ترکیب  مدیریت فرایند کسب و کار  و  معماری سرویس گرا 
استراتژی و پلتفرم CA 
رویکرد توسعه محرک مدل SOA 
معرفیTele logic بعنوان ناشر Tau3.0 برای توسعه محرک مدل  معماری سرویس گرا 
معرفی Men Dix 
پلتفرم Virtual Machine Semantion SOA 
سند اطلاعاتی فرایند همکاری CPID 
SOA-CS 
Federation Server 1.1 
Semantion Federation Manager 1.1 
Semantion Registry and Repository 3.1 
Collaborative Process Flow Controller 1.1 
Process Flow Manager 1.1 
Event Manager Activity Manager 1.1 
Decision Manager 1.1 
(SSF 1.0)Semantion SOA Framework 
سازنده مدل فرایند کسب و کار eClarus برای معماران SOA 
امکانات و قابلیت های کلیدی eClarus 
مدل چهار قلوی معماری سرویس گرای Agile Path 
پلتفرم IDS Scheer 's ARIS 
رویکرد مدلسازی یکپارچه RDF 
سامانه های یکپارچه مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا 
سامانه یکپارچه Oracle 
سامانه  معماری سرویس گرای Oracle .
سامانه مدیریت فرایند کسب و کار Oracle 
سامانه تحلیل فرایند کسب و کار Oracle 
مانیتورینگ فعالیت کسب و کار Oracle 
مدیر فرایندBPEL  Oracle 
سامانه یکپارچه IBM Web Sphere 
IBM Web Sphere Business Modeler v6.0 
Web Sphere Business Monitor v6.0 
Web Sphere Integration Developer v 6.0 
Web Sphere Process Server v6.0 
سامانه یکپارچه مایکروسافت 
سرویس دهنده تعاملی 
سرویس دهنده فرایند 
مدل توسعه 
Office Share Point Server 2007 
Biz Talk Server 2006 
الف- یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی 
ب . اتوماسیون فرایندهای سازمان در قالب هم نواسازی 
ج- تعامل پذیری بین سازمانی 
خلاصه 

فصل سوم:
هدف از حرکت به سوی معماری یا مدل پیشنهادی 
معرفی معماری یا مدل پیشنهادی 
معرفی چرخه عمر معماری یا مدل پیشنهادی 
معرفی لایه های معماری یا مدل پیشنهادی 
شرح کامل فازهای معماری یا مدل پیشنهادی 
فازهای تعریف و شبیه سازی معماری فرایند کسب و کار گرا 
گام های دخیل از دیدگاه مدیریت فرایند کسب و کار 
مدلسازی سنجش های کسب و کار 
گام های دخیل از دیدگاه معماری سرویس گرا 
طراحی سرویس گرایی
فاز اجرای معماری فرایند کسب و کار گرا 
فازهای پایش و بهینه سازی معماری فرایند کسب و کارگرا 
گام پایش و بهبود فرایندهای کسب و کار از دیدگاه مدیریت فرایند کسب و کار 
گام مدیریت و انتشار و دیده بانی سرویس ها از دیدگاه معماری سرویس گرا 
کاربرد معماری محرک مدل د راین معماری یا مدل پیشنهادی 
طبقه بندی لایه های معماری پیشنهادی درون MDA 

خلاصه فصل چهارم:
حوزه مطالعه موردی 
مقدمه ای بر پلتفرم ARIS 
چرخه عمر پلتفرم ARIS 
ویژگی های چارچوب پلتفرم ARIS 
مجموعه محصولات پلتفرم ARIS 
فرایندهای کسب و کار بازاریابی 
مدل های مفصل شده 
نظر اجمالی مدل ها 
فرایندهای کسب و کار برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی تهیه 
برنامه ریزی محرک مصرف 
برنامه ریزی مبتنی بر بازار 
فرایندهای کسب و کار فروش 
ارزیابی تحلیل و آنالیز مدل های فرایند کسب و کار 
خلاصه 

فصل پنجم: 
نتيجه‌گيري
خلاصه تحقیق 
نتایج تحقیق 
محدودیت در زوایای پوشش داده نشده .
اقدامات آتی 
منابع چکیده پایان نامه:
سازمان‌هاي تجاري براساس اهداف خود، بر پايه مجموعه‌اي از فرآيندهاي کسب و کار شکل مي‌گيرند. اما اين فرآيندها به مرور زمان و با رشد سازمان پيچيده‌تر مي‌شوند، در نتيجه مديريت فرآيندها و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها به فناوري‌هاي ويژه‌اي نياز دارند. مديريت فرآيند کسب و کار از موضوعاتي است که به کمک متدها و روش‌هاي متنوع، امکان مديريت بر فرآيندها و عملکرد سازمان را به بهترين نحو ممکن فراهم مي‌سازد. شناخت فرآيند و طراحي آن بر پايه نيازمندي‌ها، مدلسازي فرايند و در نهايت پياده‌سازي يک سيستم اطلاعاتي براي کنترل و مکانيزه نمودن فرايند امر ضروري است. در بسياري از سيستم‌ها، پياده‌سازي فرايندها در قالب سرويس‌هايي در نظر گرفته مي‌شوند که تحت پوشش معماري سرويس‌گرا قرار گيرند لذا ما در اينجا معماري سرويس‌گرا را به عنوان چارچوب استاندارد که سرويس‌ها در آن ساخته، استقرار و مديريت مي‌شوند و هدفش افزايش چابکي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات در جهت واکنش سريع به تغييرات نيازمندي‌هاي کسب و کار مي‌باشد، مي‌دانيم و نيز آن را به عنوان يک پل ارتباطي بين کسب و کار و فناوري فرض مي‌کنيم که به کمک مجموعه‌اي از سرويس‌هاي مبتني بر فناوري مشخص مي‌گردند.
با توجه به ماهيت مديريت فرايند کسب و کار و معماري سرويس‌گرا که هر دو رويکردي کسب و کار با ديد فناوري دارند مي‌توانند مکمل يکديگر باشند زيرا مديريت فرايند کسب و کار درک عميقي از فرايندها را ايجاد مي‌کند و تشخيص چه اجزايي از برنامه‌هاي کاربردي در مهندسي مجدد مي‌توانند در معماري سرويس‌گرا قرار گيرند را به عهده دارد. همچنين تکنولوژي‌هاي مطرح در مديريت فرايند کسب و کار مي‌توانند هماهنگ‌سازي اجراي فرايندها را از طريق سرويس‌هاي معماري سرويس‌گرا انجام دهند.
البته از سوي ديگر،‌فشارهاي هزينه و رقابت بين سازماني باعث شده است که سازمان‌ها به سمت ايجاد مديريت فرايندهاي کسب و کار ساده و سازگار با توان بالا حرکت کنند. لذا فرايندهاي سازماني به منظور توسعه و به جاي کاغذبازي به سوي راه‌حل‌هاي يکپارچه جامع که عمليات مدلسازي، شبيه‌سازي، پايش و طراحي مجدد فرايندها را انجام مي‌دهند، در حال حرکت هستند و لازمه عملياتي شدن اين فرايندها، برنامه‌هاي کاربردي با ماهيت سرويس‌گرا مي‌باشند. معماري سرويس‌گرا و مديريت فرايند کسب و کار مي‌توانند مستقل از يکديگر باشند اما با تعاريف فوق، اين دو مکمل و تغذيه‌کننده يکديگرند تا نتايج بهتري از مزاياي آن دو گرفته شود. زيرا اگر معماري سرويس‌گرا به تنهايي در سازمان تجاري به کار گرفته شود آنگاه سرويس‌هايش توانايي بهبود و بهينه‌سازي دائمي نيازهاي آن سازمان را نخواهند داشت بدين منظور مديريت فرايند کسب و کار به دليل اهميتش مي‌تواند فرايندهاي کسب و کار را بهبود دهد تا اين امر موجب تسهيل بهينه‌سازي سرويس‌ها گردد. اگر مديريت فرايند کسب و کار در سازمان به تنهايي به کار گرفته شود نمي‌توان سازمان را توسعه داد زيرا معماري سرويس‌گرا پياده‌سازي فرايندهاي طراحي شده را در سطح سازمان ساده مي‌نمايد و نقش حياتي را در سازمان تجاري مي‌تواند بازي کند. پس اين دو، دو طرف سکه هستند که در يک سمت معماري سرويس‌گرا مسير را براي رشد مديريت فرايند کسب و کار هموار و در سمت ديگر مديريت فرايند کسب و کار راه را براي رشد معماري سرويس‌گرا باز مي‌کند.
در اين تحقيق از چرخه عمر معماري سرويس‌گرا و مديريت فرايند کسب و کار و لايه‌هاي درگير ارتباطي آنان براي ارائه يک مدل يکپارچه استفاده مي‌شود. نتايج اين رهيافت مي‌تواند بر مديريت فرايند کسب و کار و معماري سرويس‌گرا اثرگذار باشد و قابليت‌هاي اين دو را شفاف‌تر نمايد و جهتي را براي ايجاد سامانه‌هاي مديريت فرايند کسب و کار با ايده سرويس‌گرا گشايش دهد. براي ارائه اين مدل يکپارچه ابزارها، پلتفرم‌ها،‌ متدولوژي‌هاي مديريت فرايند کسب و کار و معماري سرويس‌گرا مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس براي ارزيابي مدل يکپارچه يک مطالعه موردي را در نظر مي‌گيريم.

دانلود تحقیق ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس‌ گرا

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
دانلود بهترین فایل های پر کاربر در ایران که توسط گروه هایپرتمپ گرد آوری میشود
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 5177
 • کل نظرات : 42
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 81
 • آی پی دیروز : 188
 • بازدید امروز : 252
 • باردید دیروز : 236
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 252
 • بازدید ماه : 1,411
 • بازدید سال : 141,845
 • بازدید کلی : 1,412,072